Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ kéo dài đến đầu tháng 8

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa