Mưa bão liên tục đe dọa vỡ đê biển Tây Cà Mau

Nhiều đoạn đê biển Tây Cà Mau bị sạt lở hiện đang gia cố nhưng mưa bão kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều đoạn đê biển Tây Cà Mau bị sạt lở hiện đang gia cố nhưng mưa bão kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều đoạn đê biển Tây Cà Mau bị sạt lở hiện đang gia cố nhưng mưa bão kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ (ảnh Nhật Hồ)
Lên top