Thất thoát hàng chục tỉ đồng tại công trình đê biển Tây Cà Mau

Đê biển Tây, Cà Mau nhiều nơi biển xâm thực đến chân, nên không còn rừng (ảnh Nhật Hồ)
Đê biển Tây, Cà Mau nhiều nơi biển xâm thực đến chân, nên không còn rừng (ảnh Nhật Hồ)
Đê biển Tây, Cà Mau nhiều nơi biển xâm thực đến chân, nên không còn rừng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top