Cà Mau: Nguy cơ vỡ đê vì ảnh hưởng bão số 5

Sóng to, gió lớn do ảnh hưởng bão số 5 nguy cơ vỡ đê rất cao. Ảnh: Thanh Minh
Sóng to, gió lớn do ảnh hưởng bão số 5 nguy cơ vỡ đê rất cao. Ảnh: Thanh Minh
Sóng to, gió lớn do ảnh hưởng bão số 5 nguy cơ vỡ đê rất cao. Ảnh: Thanh Minh
Lên top