Sau bão số 5, hơn 5km đê biển Tây chực chờ sạt lở

Nhiều đoạn đê biển Tây có nguy cơ sạt lở rất cao (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều đoạn đê biển Tây có nguy cơ sạt lở rất cao (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều đoạn đê biển Tây có nguy cơ sạt lở rất cao (ảnh Nhật Hồ)
Lên top