Một giám thị tử vong khi làm nhiệm vụ trông thi THPT Quốc gia

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa