Mồng 10 Tết đặc biệt trên Yên Tử

Mọi năm, Lễ hội khai Xuân Yên Tử được tổ chức ở quảng trường cung Trúc Lâm. Năm nay do đại dịch COVID-19, nên Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan chỉ làm các buổi lễ nhỏ gọn. Ảnh: CTV
Mọi năm, Lễ hội khai Xuân Yên Tử được tổ chức ở quảng trường cung Trúc Lâm. Năm nay do đại dịch COVID-19, nên Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan chỉ làm các buổi lễ nhỏ gọn. Ảnh: CTV
Mọi năm, Lễ hội khai Xuân Yên Tử được tổ chức ở quảng trường cung Trúc Lâm. Năm nay do đại dịch COVID-19, nên Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan chỉ làm các buổi lễ nhỏ gọn. Ảnh: CTV
Lên top