Nhiệt độ xuống tới âm 1-2 độ, đỉnh Yên Tử trắng xóa băng tuyết

Lên top