Nhân giống thành công cây Xích Tùng cổ Yên Tử: Có cây “nối dõi tông đường”

Rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Lên top