Bắt đầu trồng thay thế những cây Xích Tùng cổ trên Yên Tử

Các chuyên gia bàn giải pháp cứu chữa rừng Xích Tùng cổ Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các chuyên gia bàn giải pháp cứu chữa rừng Xích Tùng cổ Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các chuyên gia bàn giải pháp cứu chữa rừng Xích Tùng cổ Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top