Bộ VHTTDL:

Đề nghị xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới

Chùa Đồng - Yên Tử. Ảnh: Thùy Dương
Chùa Đồng - Yên Tử. Ảnh: Thùy Dương
Chùa Đồng - Yên Tử. Ảnh: Thùy Dương
Lên top