Miền Trung - Tây Nguyên khai thác ưu thế địa - kinh tế

Cà phê, hồ tiêu, chanh dây, ca cao... là một trong số ít nông sản của vùng đất Tây Nguyên đang có cơ hội lớn để xuất khẩu sang thị trường khó tính nhất thế giới là Châu Âu. Ảnh: T.X
Cà phê, hồ tiêu, chanh dây, ca cao... là một trong số ít nông sản của vùng đất Tây Nguyên đang có cơ hội lớn để xuất khẩu sang thị trường khó tính nhất thế giới là Châu Âu. Ảnh: T.X
Cà phê, hồ tiêu, chanh dây, ca cao... là một trong số ít nông sản của vùng đất Tây Nguyên đang có cơ hội lớn để xuất khẩu sang thị trường khó tính nhất thế giới là Châu Âu. Ảnh: T.X
Lên top