"Chìa khóa vàng” để các tỉnh Bắc Miền Trung phát huy nội lực

Chèo thuyền vào thăm thắng cảnh Tràng An. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng.
Chèo thuyền vào thăm thắng cảnh Tràng An. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng.
Chèo thuyền vào thăm thắng cảnh Tràng An. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng.
Lên top