Miền Bắc đón giao thừa trong mưa xuân, miền Nam trời tạnh ráo

Năm nay, Hà Nội bắn pháo hoa tại nhiều điểm trong thời khắc đón năm mới Mậu Tuất. Ảnh: Infonet
Năm nay, Hà Nội bắn pháo hoa tại nhiều điểm trong thời khắc đón năm mới Mậu Tuất. Ảnh: Infonet
Năm nay, Hà Nội bắn pháo hoa tại nhiều điểm trong thời khắc đón năm mới Mậu Tuất. Ảnh: Infonet