Thời tiết Tết Nguyên Đán 2018: Miền Bắc rét nhẹ, từ miền Trung trở vào trời nắng ấm

Nhiệt độ trong những ngày Tết Nguyên Đán thuận lợi, phù hợp với không khí du xuân. Ảnh minh họa.
Nhiệt độ trong những ngày Tết Nguyên Đán thuận lợi, phù hợp với không khí du xuân. Ảnh minh họa.
Nhiệt độ trong những ngày Tết Nguyên Đán thuận lợi, phù hợp với không khí du xuân. Ảnh minh họa.