Mặt trận gay cấn nhất trong trận chiến với COVID-19: Nơi không hề có Tết

Bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiễn bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ra viện. Ảnh: BVCC
Bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiễn bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ra viện. Ảnh: BVCC
Bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiễn bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ra viện. Ảnh: BVCC
Lên top