Ngày 10.12, Việt Nam bắt đầu chương trình thử nghiệm vắc xin COVID-19

Bộ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp về vắc xin COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp về vắc xin COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp về vắc xin COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top