Lựa chọn tình nguyện viên tiêm thử vắc xin COVID-19 như thế nào?

Các chuyên gia của Việt Nam nghiên cứu vắc xin COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Các chuyên gia của Việt Nam nghiên cứu vắc xin COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Các chuyên gia của Việt Nam nghiên cứu vắc xin COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Lên top