Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lời kể kinh hoàng của chủ tàu từ… “cõi chết trở về”

Anh Nguyễn Văn Mạnh vẫn chưa hoàn hồn nhớ lại vụ chìm tàu kinh hoàng ngày 8.1. (Ảnh: HT)
Anh Nguyễn Văn Mạnh vẫn chưa hoàn hồn nhớ lại vụ chìm tàu kinh hoàng ngày 8.1. (Ảnh: HT)