Lời kể kinh hoàng của chủ tàu từ… “cõi chết trở về”

Anh Nguyễn Văn Mạnh vẫn chưa hoàn hồn nhớ lại vụ chìm tàu kinh hoàng ngày 8.1. (Ảnh: HT)
Anh Nguyễn Văn Mạnh vẫn chưa hoàn hồn nhớ lại vụ chìm tàu kinh hoàng ngày 8.1. (Ảnh: HT)
Anh Nguyễn Văn Mạnh vẫn chưa hoàn hồn nhớ lại vụ chìm tàu kinh hoàng ngày 8.1. (Ảnh: HT)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM