Đưa thi thể 2 thuyền viên tàu chìm trong đêm vào bờ

Đưa thi thể các thuyền viên vào bờ
Đưa thi thể các thuyền viên vào bờ