Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hy vọng sống sót của 24 thuyền viên rất mong manh, 10 tàu cứu nạn đến Quy Nhơn