Gió mùa nổi, 3 tàu cá bị chìm, 12 ngư dân mất tích