Lời kể của vợ chồng thoát chết thần kỳ khi bị đất vùi sâu gần 2m

Người dân hỗ trợ đưa hai nạn nhân lên mặt đất ( Ảnh: Cắt từ clip).
Người dân hỗ trợ đưa hai nạn nhân lên mặt đất ( Ảnh: Cắt từ clip).
Người dân hỗ trợ đưa hai nạn nhân lên mặt đất ( Ảnh: Cắt từ clip).