TPHCM SẼ CHẤM ĐIỂM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

Lãnh đạo “hành dân” sẽ bị xử lý

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet.
Lên top