Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng:

Doanh nghiệp châu Âu than khó với thủ tục hành chính

Doanh nghiệp châu Âu chia sẻ những khó khăn khi tiếp cận thị trường Việt Nam.
Doanh nghiệp châu Âu chia sẻ những khó khăn khi tiếp cận thị trường Việt Nam.