9 trọng tâm cải cách hành chính năm 2018

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị Ảnh: L.S
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị Ảnh: L.S
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị Ảnh: L.S
Lên top