Chấn chỉnh công tác tiếp công dân

Cán bộ phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vui vẻ tiếp dân. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô.
Cán bộ phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vui vẻ tiếp dân. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô.
Cán bộ phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vui vẻ tiếp dân. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM