Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân

Cán bộ phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vui vẻ tiếp dân. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô.
Cán bộ phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vui vẻ tiếp dân. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô.