Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư giải thích việc chỉ gặp 7 người Thủ Thiêm tại buổi tiếp xúc