Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông

Vị trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF
Vị trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF