Lai Châu: Mưa lớn trong đêm, 1 người bị đất lở vùi tử vong

Điểm sạt lở tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường. Ảnh: Phương Thanh
Điểm sạt lở tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường. Ảnh: Phương Thanh
Điểm sạt lở tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường. Ảnh: Phương Thanh
Lên top