Kiên Giang: Thẩm định phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô

Phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô cần chi tiết, chặt chẽ xác với điều kiện thực địa. Ảnh: PV
Phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô cần chi tiết, chặt chẽ xác với điều kiện thực địa. Ảnh: PV
Phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô cần chi tiết, chặt chẽ xác với điều kiện thực địa. Ảnh: PV
Lên top