Kiên Giang ký kết hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với các tỉnh Campuchia

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ 13 ngàn USD của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách các tỉnh vương quốc Campuchia. Ảnh: PV
Đại diện Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ 13 ngàn USD của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách các tỉnh vương quốc Campuchia. Ảnh: PV
Đại diện Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ 13 ngàn USD của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách các tỉnh vương quốc Campuchia. Ảnh: PV
Lên top