Kiên Giang: Quân đội triển khai các phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới

Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới, chuẩn bị lực lượng, phương tiện...sẵn sàng giúp nhân dân. Ảnh: PV
Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới, chuẩn bị lực lượng, phương tiện...sẵn sàng giúp nhân dân. Ảnh: PV
Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới, chuẩn bị lực lượng, phương tiện...sẵn sàng giúp nhân dân. Ảnh: PV
Lên top