Kiên Giang: Thông qua 3 Nghị quyết quan trọng cho Phú Quốc

Các đại biểu trong kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Kiên Giang biểu quyết thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư Phú Quốc. Ảnh: PV
Các đại biểu trong kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Kiên Giang biểu quyết thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư Phú Quốc. Ảnh: PV
Các đại biểu trong kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Kiên Giang biểu quyết thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch và dân cư Phú Quốc. Ảnh: PV
Lên top