Kiên Giang: Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 phòng dịch COVID-19

Việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh ở Kiên Giang cũng nhằm phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh ở Kiên Giang cũng nhằm phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh ở Kiên Giang cũng nhằm phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top