Kiên Giang: Vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế

Kiên Giang tích cực kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở đặc biệt tăng cường kiểm soát tuyến biên giới biển phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Kiên Giang tích cực kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở đặc biệt tăng cường kiểm soát tuyến biên giới biển phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Kiên Giang tích cực kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở đặc biệt tăng cường kiểm soát tuyến biên giới biển phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top