Ngày 9.5, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang chính thức hoạt động ở cơ sở mới

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cơ sở mới có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, ở tầng sân thượng có bố trí bãi đáp cho máy bay trực thăng. Ảnh: PV
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cơ sở mới có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, ở tầng sân thượng có bố trí bãi đáp cho máy bay trực thăng. Ảnh: PV
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cơ sở mới có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, ở tầng sân thượng có bố trí bãi đáp cho máy bay trực thăng. Ảnh: PV
Lên top