Kiên Giang: Đảm bảo an toàn phòng dịch cho 1.301 công dân nhập ngũ

Kiên Giang là một trong những địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Ảnh: PV
Kiên Giang là một trong những địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Ảnh: PV
Kiên Giang là một trong những địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Ảnh: PV
Lên top