Kiên Giang: 5 ca mắc COVID-19 không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng

5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Kiên Giang được giám sát y tế chặt chẽ không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Ảnh: PV
5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Kiên Giang được giám sát y tế chặt chẽ không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Ảnh: PV
5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Kiên Giang được giám sát y tế chặt chẽ không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Ảnh: PV
Lên top