Kiên Giang: Thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và cơ sở vật chất để chủ động ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra. Ảnh: PV
UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và cơ sở vật chất để chủ động ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra. Ảnh: PV
UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và cơ sở vật chất để chủ động ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra. Ảnh: PV
Lên top