ĐBSCL: Đổi đời từ mô hình con tôm ôm cây lúa

Thu hoạch lúa trên đất nuôi tôm tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Phan Thanh Cường)
Thu hoạch lúa trên đất nuôi tôm tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Phan Thanh Cường)
Thu hoạch lúa trên đất nuôi tôm tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Phan Thanh Cường)
Lên top