Khánh Hoà: 4 người chết, 1 người mất tích do lũ lụt

Khu vực suối ở thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang nước dâng cao trong đêm cuốn trôi 3 cha con.Ảnh:Phương Linh
Khu vực suối ở thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang nước dâng cao trong đêm cuốn trôi 3 cha con.Ảnh:Phương Linh
Khu vực suối ở thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang nước dâng cao trong đêm cuốn trôi 3 cha con.Ảnh:Phương Linh
Lên top