LĐLĐ Đà Nẵng: 300 suất quà hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng lũ lụt

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top