Cán bộ xã bị lũ cuốn khi cứu dân: Nghèo không dám than, khổ không dám khóc

Người đàn ông trong ảnh là cán bộ tư pháp xã Phước Lộc. Anh ấy đã kéo dân chạy trốn khi lũ ập đến vùi lấp người và nhà cửa. Ảnh: Y Nguyên
Người đàn ông trong ảnh là cán bộ tư pháp xã Phước Lộc. Anh ấy đã kéo dân chạy trốn khi lũ ập đến vùi lấp người và nhà cửa. Ảnh: Y Nguyên
Người đàn ông trong ảnh là cán bộ tư pháp xã Phước Lộc. Anh ấy đã kéo dân chạy trốn khi lũ ập đến vùi lấp người và nhà cửa. Ảnh: Y Nguyên
Lên top