Khẩn cấp chống bão số 10, thống kê ngay thiệt hại ban đầu báo cáo Thủ tướng

Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Ủy viên Thường trực BCĐ Trung ương PCTT điều hành cuộc họp ứng phó với bão số 10 sáng 15.9. Ảnh: BCĐ
Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Ủy viên Thường trực BCĐ Trung ương PCTT điều hành cuộc họp ứng phó với bão số 10 sáng 15.9. Ảnh: BCĐ
Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Ủy viên Thường trực BCĐ Trung ương PCTT điều hành cuộc họp ứng phó với bão số 10 sáng 15.9. Ảnh: BCĐ