Ứng phó bão số 10: Đảm bảo đủ thuốc men, lương thực, nước sạch cho dân

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại cuộc họp sáng 14.9 Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai trực tuyến với các địa phương. Ảnh: BCĐ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại cuộc họp sáng 14.9 Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai trực tuyến với các địa phương. Ảnh: BCĐ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại cuộc họp sáng 14.9 Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai trực tuyến với các địa phương. Ảnh: BCĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top