Khai mạc hội nghị Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN lần thứ 38

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị Kỹ sư ASEAN. Anh TT
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị Kỹ sư ASEAN. Anh TT
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị Kỹ sư ASEAN. Anh TT
Lên top