211 công nhân, kỹ sư được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng

Quang cảnh trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019. Ảnh Đức Long
Quang cảnh trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019. Ảnh Đức Long
Quang cảnh trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019. Ảnh Đức Long
Lên top