Chàng kỹ sư trẻ là “cây sáng kiến” của công ty

Kỹ sư Nguyễn Vũ Đạt điều khiển máy dập lõi. Ảnh: NVCC
Kỹ sư Nguyễn Vũ Đạt điều khiển máy dập lõi. Ảnh: NVCC
Kỹ sư Nguyễn Vũ Đạt điều khiển máy dập lõi. Ảnh: NVCC
Lên top