Kế hoạch chi tiết đưa người dân từ TP.Hồ Chí Minh về Thanh Hoá

Một khu cách ly tập trung của Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Một khu cách ly tập trung của Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Một khu cách ly tập trung của Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Lên top